Materialele sectiunii

Cerințele față de participanții la piața asigurărilor din Moldova vor crește

Cerințele față de participanții la piața asigurărilor din Moldova vor crește

Comisia Națională a Pieței Financiare a prezentat pentru consultări publice proiectul noii versiuni a legii privind actvitatea de asigurare/reasigurare . Documentul include parțial prevederile directivei europene privind organizarea și desfășurarea activității de asigurare și activității de reasigurare (Solvency II). Spre deosebire de actuala versiune a legii, noul proiect este mai complex și include în jur de 130 de articole. În aceste este detalizată procedura de licențiere a activității din domeniul asigurării/reasigurării, dar și este majorata plata pentru acordarea licenței: aceasta va crește de la 10 mii la 50 de mii de lei. Un compartiment aparte este dedicat descirerii cerințelor față de asigurarea capacității de plată a societății de asigurare/reasigurare. Se propune creșterea treptată a cerințelor față de capitalul minim al societăților de asigurare/reasigurare. Acesta va fi de la 2,2 mln la 5,4 mln евро, în funcție de tipul activității de asigurare. Este prevăzut și un termen de tranziție pentru respectarea de către companii a noilor cerințe – peste un an de la intrarea în vigoare a noii legi, este necesar de asigurat conformitatea la 50% din mărimea capitalului minim, peste 2 ani – 75%, peste 3 ani – 100%. Legea actuală prevede un capital minim de 15 mln de lei. Anumite prevederi ale proiectului de lege stabilesc cerințe de licențiere pentru companiile de asigurări străine care își deschid propria sucursală în Moldova, precum și prevăd măsuri de supraveghere la nivelul grupurilor - companii de asigurări, companii membre, etc. Proiectul de lege introduce noi termeni și secțiuni. De exemplu, cerințele pentru companiile de asigurări care se află într-o poziție dificilă din cauza nerespectării cerințelor pentru formarea rezervelor tehnice, lipsei de solvabilitate, cerințelor minime de capital) sunt reglementate și mecanismele de intervenție ale CNPF în situații precum introducerea unui plan de redresarea financiară, administrare specială etc. Terminologia legii a fost extinsă (sunt incluse noțiunile de „beneficiar”, „beneficiar efectiv”, sunt tratate diverse riscuri - credit, lichiditate, concentrare etc.). Legea reglementează accesul și implementarea activităților de asigurare / reasigurare în Moldova, activități intermediare (agenți de asigurare, agenți de asigurări bancare, brokerii de asigurări) în domeniul asigurărilor / reasigurării; stabilește cerințe și măsuri prudențiale pentru supravegherea participanților la piața asigurărilor, reglementează procedurile de reorganizare și lichidare a companiilor de asigurări / reasigurări, regimul companiilor de asigurări în situații dificile etc. Noua lege urmează să intre în vigoare după 12 de la publicare, cu excepția unor prevederi, care vor intra în vigoare peste 18 luni, dar și cu excepția cerințelor de majorare graduală a capitalului societăților de asigurare/reasigurare. //08.10.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema