Materialele sectiunii

Banca Națională a Moldovei a iniţiat elaborarea proiectului hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență”

Banca Națională a Moldovei a iniţiat elaborarea proiectului hotărârii „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență”

Potrivit unui comunicat al BNM, inițierea elaborării proiectului regulamentului prenotat este condiționată de faptul că, la data de 2 septembrie 2019 a intrat în vigoare modificările la Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, potrivit cărora doar băncile solvabile și viabile vor putea obține asistență de lichiditate în situații de urgență de la Banca Națională, la deplina sa discreție și în condițiile stabilite de către aceasta. Totodată, prin aceste modificări au fost abrogate prevederile legilor cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat, care permiteau garantarea de către Guvern a asistenței de lichiditate în situații de urgență cu valori mobiliare de stat sau cu garanții de stat emise de Guvern în acest scop. În acest context, cadrul normativ al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență urmează a fi actualizat, pentru a fi adus în concordanță cu legile sus-indicate și cu alte legi conexe, sub incidența cărora intră această formă de asistență, acordată băncilor de către Banca Națională a Moldovei în calitatea sa de creditor de ultimă instanță. Astfel, urmează a fi stabilite principiile, condițiile și modul de acordare a asistenței, categoriile de active eligibile pentru garantare, modul de constituire și de executare a garanțiilor și alte aspecte ce țin de aplicarea și utilizarea acestui instrument. În scopul eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii a fost solicitată prezentarea până la 24 septembrie 2019, a propunerilor și recomandărilor pe marginea acestuia.// 10.09.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema