Materialele sectiunii

Banca Mondială va aloca 92 mln euro pentru al doilea proiect de creștere a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în Chisinau (SACET II).

Banca Mondială va aloca 92 mln euro pentru al doilea proiect de creștere a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în Chisinau (SACET II).

O decizie în acest sens a fost luată ieri de către Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale. Proiectul susține investițiile pentru creșterea eficienței serviciilor de alimentare centralizată cu energie termică în Chisinau. Datorită acestei finanțări, întreprinderea Termoelectrica, responsabilă de prestarea serviciilor de alimentare centralizată cu energie termică în Chisinau, va oferi servicii mai eficiente populației, prin instalarea echipamentelor noi de producere a energiei în regim de cogenerare, eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibili, și prin reconstrucția și modernizarea instalațiilor existente de generare a energiei termice și electrice. Suplimentar, proiectul va finanța investiții în sporirea eficienței energetice și de conservare a energiei în clădiri publice și rezidențiale selectate. În comunicatul de presă al BM se spune că Moldova rămâne a fi foarte dependentă de importuri pentru a satisface cererea de energie, iar utilizarea ineficientă a energiei determină costuri energetice mai mari pentru sectorul industrial, cel comercial, public și rezidențial, reprezentând un obstacol major pentru creșterea economică și competitivitate. Mai mult ca atât, infrastructura de producere a energiei termice și electrice este învechită și uzată, făcând-o mai puțin fiabilă și mai costisitoare, iar instalațiile principalele de cogenerare a energiei termice și electrice sunt la finele ciclului lor operațional. Banca Mondială a acordat un credit în sumă de 40,5 mln dolari pentru implementarea proiectului SACET I. Acest proiect este considerat cel mai de succes proiect din portofoliul Băncii Mondiale pentru sectorul energetic dintre toate țările din Europa de Est și Asia Centrală. El a permis îmbunătățirea eficienței operaționale, calității și fiabilității serviciilor de termoficare prestate de Termoelectrica. Principalele realizări ale proiectului sunt reconstrucția a 3 stații de pompare și construcția unei noi stații de pompare, modernizarea a peste 40 km de conducte preizolate, instalarea a peste 450 de puncte termice individuale, echiparea cu convertizoare și înlocuirea pompelor de rețea la sursele de generare etc. //19.06.2020 — InfoMarket.

Noutați dupa tema