Materialele sectiunii

BNM și-a anunțat prioritățile de supraveghere bancară pentru acest an.

BNM și-a anunțat prioritățile de supraveghere bancară pentru acest an.

Banca Centrală precizează că imprevizibilitatea efectelor economice ale pandemiei COVID-19 în următoarea perioadă asupra băncilor, precum și supravegherea bazată pe risc condiționează Banca Națională să-și revizuiască acțiunile întreprinse în procesul de supraveghere a activității băncilor, în vederea axării preponderent pe acele domenii în care pot surveni cele mai mari riscuri. În urma evaluării principalelor riscuri și provocări aferente activității băncilor, au fost stabilite cele mai importante domenii pe care se va axa Banca Națională în procesul de supraveghere bancară pentru anul 2021 atât în cadrul monitorizării din oficiu, cât și al controalelor pe teren. Așadar, au fost identificate cinci situații: riscul de credit, riscul asociat tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor (TIC), managementul riscului și procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP), combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și sistemele de plăți. BNM a precizat că, în contextual pandemiei, riscul de credit rămâne a fi un domeniu-cheie al procesului de supraveghere, având în vedere impactul direct al calității portofoliului de credite asupra capitalului băncilor. De asemenea, identificarea, măsurarea și monitorizarea riscului de credit și a expunerilor în stare de nerambursare este esențială în cadrul procesului de supraveghere și în determinarea nivelului real al riscului de credit în sistemul bancar. Totodată, având în vedere hotărârile Băncii Naționale cu privire la facilitățile oferite băncilor în perioada stării de urgență în domeniul creditării, și anume flexibilitatea obligațiilor de plată, fără reclasificarea creditelor în categorii de risc mai dure, în cadrul procesului de supraveghere se va verifica corectitudinea aplicării prevederilor deciziilor BNM în procesul de creditare și raportare prudențială. Banca Centrală mai precizează că pe parcursul anilor 2018 – 2020, băncile au atins progrese importante cu privire la diminuarea ponderii creditelor neperformante. Totuși, în perioada unei crize economice propagarea efectelor adverse asupra debitorilor are loc în timp, în special când criza este extinsă, iar recunoașterea pierderilor aferente creditării are loc cu întârziere. Astfel, BNM va acorda o atenție sporită evaluării practicilor dezvoltate și implementate de băncile comerciale pentru identificarea, gestionarea, măsurarea și atenuarea riscului de credit. La capitolul riscuri privind tehnologiile informaționale, BNM anunță că în contextual pandemiei și al utilizării tot mai frecvente a serviciilor online, există un potențial de creștere a atacului cibernetic asupra băncilor sau asupra clienților acestora, care poate genera pierderi semnificative și poate afecta reputația băncilor. Ținând cont de acest aspect, în 2021, Banca Națională a Moldovei va evalua situația în domeniul TIC la băncile licențiate pentru a determina conformarea acestora cu Regulamentul privind cerințe minime pentru Sistemele Informaționale și de Comunicare ale băncilor și modul în care acestea gestionează riscurile TIC la care se expun. Abordând altă prioritate pentru acest an, cea cu privire la guvernanța internă, BNM precizează că începând cu anul 2019, procesul de supraveghere și evaluare (SREP) este principalul instrument de supraveghere bancară prudențială al Băncii Naționale, fiind un proces complex care se bazează pe utilizarea raționamentului profesional, analiza riscurilor și anticiparea problemelor. Pe parcursul anului 2021, BNM va analiza în detalii activitățile de gestionare a crizelor și de planificare a capitalului, precum și de utilizare a acestui proces de către management la luarea deciziilor. La capitolul combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Banca Centrală a precizat că pentru anul 2021, în continuare vor fi întreprinse măsurile de rigoare pentru evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Suplimentar, vor fi depuse eforturi majore pentru dezvoltarea cadrului normativ aferent domeniului, inclusiv pentru evaluarea procesului de stabilire a relațiilor de afaceri la distanță, dar și întreprinderea acțiunilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor noii legi privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor. Referitor la cea de-a cincea prioritate – sistemele de plăți, BNM a precizat că această activitatea, în anul 2021, va fi îndreptată spre creșterea siguranței și eficienței acestora în vederea sporirii încrederii utilizatorilor în serviciile de plată și instrumentele de plată utilizate. De asemenea, Banca Națională se va axa pe evaluarea sistemelor automatizate de deservire la distanță existente; analiza datelor prezentate de către prestatorii de servicii de plată privind utilizarea serviciilor și instrumentelor de plată; examinarea și soluționarea petițiilor aferente utilizării serviciilor și instrumentelor de plată; monitorizarea apariției de noi tehnologii în domeniul sistemelor de plăți; verificarea implementării de către prestatorii de servicii de plată a produselor și serviciilor noi. Banca Națională va asigura implementarea tuturor acțiunilor în vederea îndeplinirii priorităților supravegherii bancare din contul bugetului propriu. // 03.03.2021 — InfoMarket.

Noutați dupa tema