Materialele sectiunii

BEI va oferi țării noastre un credit de 100 mln de euro pentru realizarea proiectului ”Deșeuri solide în Moldova”, în valoare totală de 200 mln de euro.

BEI va oferi țării noastre un credit de 100 mln de euro pentru realizarea proiectului ”Deșeuri solide în Moldova”, în valoare totală de 200 mln de euro.

Acest lucru este prevăzut de proiectul contractului financiar dintre Moldova și Banca Europeană de Investiții, negocierea căruia urmează să fie inițiată de guvern. Proiectul hotărârii de guvern respectiv a fost prezentat publicului. În nota informativă se menționează că deoarece unul dintre scopurile Moldovei este asigurarea unui management durabil al deșeurilor solide prin dezvoltarea infrastructurii și serviciilor, necesare pentru protecția mediului la nivel mațional și local, realizarea proiectului ”Deșeuri solide în Moldova” are o importanță mare. Costul proiectului este de 200 mln de euro, iar BEI va oferi pentru implementarea acestuia un credit de 100 mln euro, acordat în câteva tranșe, iar prima tranșă va fi de 25 de mln de euro. Restul banilor Moldova îi va primi sub formă de credite și granturi de la alți creditori și donatori. Este de menționat că pe 21 octombrie 2015, Consiliul Băncii Europene de Investiții a aprobat creditul-cadru pentru susținerea elaborării/realizării Strategiei naționale de management și prelucrare a deșeurilor solide în sumă de 100 mln euro. Potrivit procedurilor BEI, pe parcursul următorilor 4 ani după aprobare, trebuie să fie semnat acordul privind prima tranșă a creditului (de 25 mln euro), care va fi destinat realizării măsurilor de management a deșeurilor solide în unele localități din țară. Acestea vor fi decise la următoarea etapă. În cazul semnării creditului-cadru, va fi oferită și o componentă de grant pentru elaborarea studiului de fezabilitate, ce presupune soluții pe termen lung la nivel regional și susținere ulterioară în realizarea proiectelor regionale. Componenta de grant va fi, estimativ, de 10 mln de euro și va deschide acces spre alte instrumente financiare de asistență de grant din partea altor parteneri externi de dezvoltare. Proiectul ”Deșeuri solide în Moldova” va permite modernizarea și dezvoltarea sistemelor și instalațiilor regionale pentru administrarea și prelucrarea deșeurilor solide în RM. Prima tranșă a creditului oferit de BEI, în sumă de 25 mln de euro, pentru implementarea proiectului, va fi folosită pentru construcția noilor depozite sanitare, instalațiilor pentru reciclarea materialelor, pentru compostarea deșeurilor, pentru epurare mecanică și biologică, a containerelor de colectare a deșeurilor și transportarea acestora pentru colectarea lor mixtă și separată, dezvoltarea centrelor de tranzit, lichidarea și reabilitarea rampelor de gunoi, etc. // 15.10.2019 — InfoMarket.

Noutați dupa tema